Välkommen till Flamman SFC Nyhetsbrev! 
Håll utkik i din inkorg för spännande uppdateringar och nya utbildningar.

* indicates required

Vi på Flamman socialt förebyggande centrum värnar om din integritet och strävar efter att hantera dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Nedan följer en sammanfattning av hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation): Insamling av personuppgifter: Vi samlar in personuppgifter såsom namn och e-postadress endast när du frivilligt prenumererar på vårt nyhetsbrev, antingen genom att fylla i vårt onlineformulär eller genom att ge muntligt samtycke. Användning av personuppgifter: Dina personuppgifter används endast för att skicka vårt nyhetsbrev till dig och för att kommunicera relevanta uppdateringar och erbjudanden relaterade till Flamman. Delning av personuppgifter: Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller för att skydda vår verksamhet och våra användare. Skydd av personuppgifter: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst eller andra former av otillåten behandling. Rättigheter enligt GDPR: Enligt GDPR har du rätt att när som helst begära tillgång till, korrigering av, eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Genom att prenumerera på Flammans Nyhetsbrev, antingen genom att fylla i vårt onlineformulär eller genom att ge muntligt samtycke, godkänner du vår hantering av dina personuppgifter i enlighet med denna GDPR-policy. Om du har några frågor eller funderingar angående vår GDPR-policy eller vår hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

Email Marketing Powered by Mailchimp